Renkums Beekdal: van grijs naar groen : Over het anticiperen op faalfactoren van governance

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze case study wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop actoren hebben geanticipeerd op valkuilen van governance, waarbij ik specifiek de casus Renkums Beekdal behandel. Het doel van dit onderzoek is om op basis hiervan aanbevelingen te doen voor mogelijke toekomstige natuurontwikkelingsprocessen, waarbij sprake is van een transformatie van grijze naar groene structuur. De afgelopen decennia heeft er een overgang van government naar governance plaatsgevonden. Deze overgang is ook duidelijk terug te zien in het natuurbeleid. Daar waar beleidsprocessen voorheen werden gedirigeerd door middel van hiërarchische sturing (government), is tegenwoordig netwerksturing (governance) de meest gebruikelijke sturingsvorm. Hoewel governance door de interactie tussen verschillende actoren kan leiden tot betere beleidsresultaten, zorgt het tegelijkertijd voor meer ingewikkelde beleidsprocessen, wat mede wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van uiteenlopende belangen die betrokkenen hebben. In het Renkums Beekdal is een bedrijventerrein uitgeplaatst ten faveure van natuurontwikkeling. Dit project is te beschouwen als zeer uniek aangezien een dergelijke transformatie in Nederland nooit eerder plaatsvond. Het is duidelijk dat het verloop van dit proces niet vanzelfsprekend was. De multi-actor, multi-sector en multi-level aanwezigheid hebben gezorgd voor grote belangentegenstellingen. Desalniettemin zijn de initiatiefnemers erin geslaagd om een volwaardige ecologische verbindingszone te ontwikkelen op een locatie waar enkele jaren geleden economie de boventoon voerde. De casus Renkums Beekdal zal in dit onderzoek daarom worden behandeld als een soort van best practice.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen