De invloed van sprekersgeslacht op het Lombardeffect.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-02-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wanneer sprekers zich bevinden in een lawaaiige omgeving, passen zij hun spraak aan het achtergrondlawaai aan. Dit wordt ook wel het Lombardeffect genoemd. Om beter verstaanbaar te zijn in ruis, doen sprekers verschillende aanpassingen aan hun spraak. Er zijn veel verschillende technieken om beter verstaanbaar te zijn in ruis en veel factoren, zoals de omgeving en de spreker, beïnvloeden verstaanbaarheid in ruis. In dit onderzoek zijn vier vrouwelijke sprekers tussen 18 en 24 jaar vergeleken met vier mannelijke sprekers van dezelfde leeftijdsklasse. 32 vrouwen met een leeftijd van 18 tot 30 jaar beoordeelden 48 syntactisch vergelijkbare zinnen in ruis. Alle 48 zinnen werden zowel in natuurlijke als Lombardconditie aangeboden in ruis met een SNR van -6 dB. De verstaanbaarheid werd beoordeeld in termen van de inspanning die geleverd moest worden om het spraaksignaal te verstaan. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat Lombardspraak beter verstaanbaar is in ruis dan natuurlijk spraak en dat vrouwelijke sprekers beter verstaanbaar zijn in ruis dan mannelijke sprekers. Tot slot was voor vrouwelijke sprekers het verschil tussen Lombardspraak en natuurlijk spraak in ruis groter dan voor mannelijke sprekers, waaruit geconcludeerd kan worden dat vrouwen een groter verstaanbaarheidsvoordeel hebben van Lombardspraak. Het Lombardeffect is dus groter voor vrouwelijke sprekers dan voor mannelijke sprekers, wat erop wijst dat vrouwen hun spraak beter verrijken als de situatie daarom vraagt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren