'De brownies in ons ijs zijn so n'ice!' Een onderzoek naar het effect van type humor in Facebookadvertenties op overtuigingskracht (attitude jegens de advertentie, de koopintentie en de deelintentie) en de mogelijke moderatie door betrokkenheid.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-02-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen humor in Facebookadvertenties en de attitude jegens de advertenties, de koopintentie en de deelintentie. Daarbij wordt er gekeken of verschillende humormechanismen anders beoordeeld worden door de ontvangers. De humormechanismen arousal-safety (AS) en incongruity resolution (IR) van Speck (1991) worden hiervoor gebruikt. Vervolgens wordt gemeten of betrokkenheid met een product invloed heeft op de evaluatie van de humoristische advertenties. Kan er een theoretisch model ontworpen worden die aangeeft welk humormechanisme geschikt is voor een bepaalde mate van betrokkenheid? Om deze vragen te beantwoorden, is er een experiment opgezet. In totaal deden er 100 participanten mee aan een online vragenlijst. Er was sprake van een 3x2 gemengd tussen en binnenproefpersoonsontwerp. Elke participant kreeg één humorsoort te zien (een neutrale / AS / IR), verwerkt in zowel advertenties van hoge- als van lage-betrokkenheidsproducten. Uit de resultaten kwamen geen verschillen tussen de humorsoorten naar voren. Wel bleek dat producten waar men hoog bij betrokken was, de attitudes jegens de advertenties verbeterden en ook de deelintenties verhoogden. Ook werden de hoge-betrokkenheidadvertenties grappiger gevonden dan de lage-betrokkenheidsadvertenties. Dit laat zien dat humoristische advertenties succesvol ingezet kunnen worden voor producten waar men hoog bij betrokken is. Deze bevinding biedt een nieuw inzicht voor het wetenschappelijk debat over de geschiktheid van humor bij verschillende productgroepen en de invloed van humor in een online context. Ook voor marketeers is dit een interessante kwestie, omdat zij met deze kennis hun socialemediastrategieën kunnen aanvullen met humoristische advertenties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren