Groeien in kwaliteit in een periode van krimp : De toekomst van de Regio Achterhoek in 2020

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-01-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De demografische krimp is tegenwoordig overal onderwerp van gesprek. In de komende dertig jaar zal meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en regio’s hiermee te maken krijgen. Deze afname wordt veroorzaakt door een blijvend lage vruchtbaarheid, toenemende sterfte en een matig positief buitenlands migratiesaldo (van Dam, de Groot, & Verwest, 2006, p. 68). De regio Achterhoek, bestaande uit acht gemeenten, zal in de komende jaren ook te maken krijgen met de gevolgen van de demografische krimp. Om in de toekomst als Achterhoek economisch en sociaal te blijven ontwikkelen, hebben de Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (3 O’s) ervoor gekozen om een gezamenlijke toekomstvisie en agenda voor 2020 op te stellen. Krimp zal hierin een belangrijk aspect worden. Naast de krimp hebben ze ook rekening te houden met andere aspecten die meespelen voor de toekomst, waaronder het rijksbeleid ‘Pieken in de Delta’, dat zich vooral toespitst op de economisch interessante regio’s in Nederland, de duurzaamheidsambitie, Achterhoek als plattelandsregio en het belang van samenwerking tussen de 3 O’s en met de omliggende regio’s.   Hieruit voortvloeiend kwam de volgende doelstelling voor het onderzoek naar voren: Inzicht verkrijgen in de relevante aspecten die van wezenlijk belang zijn voor het opstellen van een toekomstvisie voor een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling voor de Regio Achterhoek. Om inzicht te verkrijgen in de relevante aspecten voor de toekomstvisie van de Achterhoek, is vooral gekozen voor een intensieve literatuurstudie naar de relevante aspecten. Het accent ligt hierbij in het bijzonder op de demografische ontwikkelingen. Er is daarnaast ook gebruik gemaakt van de kennis die er bij de 3 O’s uit de Achterhoek is, door middel van het bijwonen van bijeenkomsten en informele gesprekken die gehouden zijn met vertegenwoordigers van deze drie spelers.  
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation