Diadochokinesesnelheid: Een onderzoek naar de invloed van afstand van articulatieplaatsen op de diadochokinesesnelheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is met diadochokinesetaken onderzocht wat het effect is van de af te leggen articulatieafstand op de diadochokinesesnelheid. Aan dit onderzoek namen zes proefpersonen deel in de leeftijd van 22-29 jaar. Uit de literatuur bleek een grote marge te zijn in de gemiddelde diadochokinesesnelheid van de drielettergrepige reeks /pataka/. Dit heeft geleid tot een nieuwe hypothese, namelijk dat het aantal af te leggen articulatieplaatsen van invloed is op de diadochokinesesnelheid. Om te kijken of het onderdeel diadochokinese in het Nederlandstalig dysartrieonderzoek volwassenen (NDO-V) een aanpassing vergt. Tijdens de diadochokinesetaak werden tweelettergrepige reeksen gebruikt met een verschil van één of twee articulatieplaatsen in afstand, waarbij /pa/, /ta/ en /ka/ werden gebruikt en afgewisseld in lettergreepreeksen. Resultaten van dit onderzoek laten zien dat het verschil tussen de diadochokinesnelheid bij tweelettergrepige reeksen met één articulatieplaats en twee articulatieplaatsen niet significant is. De diadochokinesetaak in het NDO-V dient dus niet te worden aangepast.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren