“Hoe hou je het hoofd boven water? Een onderzoek naar leiderschap en de rol van de pro-vincie Zuid-Holland als het gaat om klimaatadaptatie.”

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzocht wordt hoe de Provincie Zuid-Holland op dit moment haar rol invult wat betreft klimaatadaptatie en hoe zij dit in de toekomst het beste kan doen. Als eerste is in kaart gebracht welke leiderschapsfuncties Provincies kunnen vervullen als het gaat om klimaatadaptatie. Dit zijn de politiek-bestuurlijke, faciliterende, verbindende, adaptieve en verspreidende functie. Deze functies worden gekoppeld aan provinciale rollen in het algemeen. Het blijkt dat de Provincie op dit moment voornamelijk faciliteert en verbindt. De politiek-bestuurlijke functie is nog beperkt. De adaptieve en verspreidende functie blijken het meest lastig. Voor de toekomstige rol zijn de verschillende leiderschapsfuncties voorgelegd aan diverse organisaties binnen de provincie Zuid-Holland. De politiek-bestuurlijke functie mag sterker worden uitgevoerd in de toekomst, met name als het gaat om budget en kaderstelling. De faciliterende functie moet een belangrijke blijven voor de Provincie Zuid-Holland, maar met een andere focus. Ook het verbinden van partijen blijkt belangrijk, met nadruk op het bovenlokale, regionale niveau. Wat de adaptieve functie betreft wil de Provincie in toekomstig beleid ruimte geven voor innovaties, deze rol wordt erg belangrijk geacht. Ten slotte vindt men de verspreidende rol ook zeer belangrijk en moet deze functie in de toekomst in (veel) grotere mate moet worden vervuld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen