Door de ogen van een ander. Opvattingen over het Surinaamse dorp Jodensavanne, 1770-1860.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jodensavanne was een Sefardisch dorp in Suriname dat in het midden van de zeventiende eeuw was gesticht door een groep joodse kolonisten. Door de aanvankelijk lucratieve plantage-economie kende de nederzetting een buitengewone bloeiperiode. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw werden de Surinaamse plantages zwaar geraakt door plantagecrisissen, Marronaanvallen en toenemende antisemitische tendensen in de kolonie. Dit had tot gevolg dat Jodensavanne vanaf 1832 in verval en later ook in vergetelheid raakte. Rond 1970 werd Jodensavanne herontdekt en op de onderzoeksagenda gezet. Sindsdien wordt Jodensavanne voornamelijk beschreven als een proto-Israëlische staat in de Surinaamse jungle. In de scriptie ‘Door de ogen van een ander’ wordt onderzocht hoe tijdgenoten binnen en buiten de joodse gemeenschap over Jodensavanne schreven, in hoeverre hun aantekeningen over het dorp overeenkwamen of verschilden van de huidige historiografie en welke keuzes of motieven hieraan voorafgingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation