Een papieren museum, Het appèl van de ikonotext in Een lichtblauw kleurpotlood

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-05-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het esthetisch prentenboek lijkt de laatste decennia aan terrein te winnen. In een esthetisch prentenboek worden literaire teksten gecombineerd met artistieke illustraties en een grafisch doordachte vormgeving. De tweetaligheid in esthetische prentenboeken draagt volgens critici bij aan een veelzijdige ontwikkeling van de lezer. In mijn bachelorwerkstuk laat ik zien dat dit te maken heeft met het appèl op de lezer. Ik vat dit begrip op zoals Wolfgang Iser dat doet in Die Appellstruktur der Texte uit 1970, waarin hij onderzoek voorstelt naar de wijze waarop teksten de lezers in hun betekenistoekenning sturen en naar de effecten die teksten kunnen hebben op lezers. Iser beschrijft enkel het appèl van een tekst, maar in mijn onderzoek betrek ik beeld hierbij en kijk ik naar de eigenlijke tekst in een prentenboek; de samenwerking tussen tekst en beeld, die door jeugdliteratuuronderzoekster Kristin Hallberg ikonotext genoemd wordt. In mijn onderzoek analyseer ik eerst de tekst-beeldrelaties in Een lichtblauw kleurpotlood (2009) van schrijver en illustrator Ted van Lieshout. Op grond daarvan geef ik antwoord op mijn onderzoeksvraag: ‘op welke manieren doet de ikonotext in Een lichtblauw kleurpotlood een appèl op de lezer?’ De tekst-beeldrelaties in Een lichtblauw kleurpotlood zijn tweetalig en Van Lieshout maakt gebruik van visueel narratieve procédés als metonymie en intertekstuele verwijzingen. De ikonotext doet zo een beroep op de fantasie en veronderstelde visuele bagage van de lezer.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren