Onderweg naar gebiedsontwikkeling 4.0? Een verkennend onderzoek naar het gedrag van ontwikkelaars in de veranderde context van gebiedsontwikkeling

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-10-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op het gedrag van ontwikkelaars in gebiedsontwikkeling om zodoende inzicht te verkrijgen in hoe ontwikkelaars de marktvraag voor het wonen aanpakken en wat dit betekent voor de gebiedsontwikkeling. De aanleiding voor dit onderzoek komt voort als gevolg van een nieuwe context waarin het ontwikkellandschap verkeerd door trends vanuit technologische en milieukundige domeinen, de aantrekkende woningmarkt en de maatschappelijke krachten. Daarmee rijst de vraag hoe ontwikkelaars in deze nieuwe context omgaan met de marktvraag voor het wonen. Aan de hand van literatuuronderzoek, gedachte-experimenten en interviews met ontwikkelaars is dit inzichtelijk gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat de ontwikkelaar zich meer richt op vraaggestuurd ontwikkelen, kwalitatieve waarden en de omstandigheden van de opgave. De ruimtelijke aspecten van de opgave en de omstandigheden op macrocontext, zoals marktomstandigheden, het overheidskader en potentiële doelgroepen formuleren de opgave van gebiedsontwikkeling. Dit in combinatie met de gedragselementen van de ontwikkelaar bepaalt vervolgens de werkwijze die de ontwikkelaar hanteert en hoe de marktvraag voor het wonen wordt aangepakt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen