De invloed van visuele framing en persoonlijke betrokkenheid op intentie tot gedragsverandering.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een methode om mensen middels communicatie te beïnvloeden is framing: informatie wordt op een bepaalde manier gekarakteriseerd, wat mogelijk invloed heeft op de wijze waarop de boodschap geïnterpreteerd wordt. Deze studie richtte zich op visuele framing, waarbij framing werd toegepast op een grafiek als visueel communicatiemiddel. Specifiek werd middels een experiment onderzocht wat de invloed van visuele framing en persoonlijke betrokkenheid bij een thema op de intentie tot gedragsverandering zou zijn. Het experiment werd afgenomen via een online vragenlijst waarin visuele framing werd gemanipuleerd aan de hand van twee geframede grafieken met dezelfde onderliggende data. Eén groep participanten kreeg een grafiek met neutrale framing te zien, de andere participanten een grafiek met overdreven framing waarbij de y-as twee keer zoveel was uitvergroot om het effect groter te doen lijken. Respondenten werden ook bevraagd over hun betrokkenheid (thema: klimaatverandering) en op basis daarvan onderverdeeld in twee categorieën (hoog versus laag betrokken). Uit een tweeweg variantieanalyse van betrokkenheid en visuele framing op intentie tot gedragsverandering bleek een hoofdeffect van betrokkenheid. Hoog betrokkenen vertoonden hierbij meer intentie tot gedragsverandering dan laag betrokkenen. De participanten waren relatief hoog betrokken, wat resulteert in dat de ‘laag’ betrokken participanten ook hoog betrokken waren, maar niet zo hoog als de ‘hoog’ betrokken groep. Er bleek geen hoofdeffect op visuele framing, evenals dat er geen interactie is van betrokkenheid en visuele framing op de intentie tot gedragsverandering. Ondanks de hogere intentie tot gedragsverandering bij hoog betrokkenen, heeft visuele framing geen invloed gehad op de intentie tot gedragsverandering van participanten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren