De ideale fietsstad! Volgens de theorieën Mobilopolis en de 3 E’s

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dat in Nederland zoveel gefietst wordt, heeft voor een groot deel te maken met de invloed die de ruimtelijke ordening heeft op de fiets. Zo wordt in „Cycling in the Netherlands‟ door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2009) aangegeven dat in de steden Amsterdam, Enschede en Eindhoven het fietsaandeel in tien jaar tijd van zo‟n 25% naar 35% is gestegen door de rol van de politiek op het gebied van (fiets)planning. De manier waarop door de overheden fietsbeleid wordt gevoerd heeft direct invloed op het gedrag van fietsers (van Boggelen, 2000). Naast de fysieke beïnvloeding, zoals de aanleg van fietsenvoorzieningen, bepalen ook niet-fysieke invloeden het fietsgebruik. Hierbij moet gedacht worden aan facetten die zorgen voor gedragsbeïnvloeding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009). Het fietsgebruik wordt dus zowel beïnvloedt door de „harde kant‟ van de ruimtelijke ordening als door de „zachte kant‟. Twee theorieën die hierop aansluiten zijn de modellen Mobilopolis (Projectbureau IVVS,1998) en de 3 E‟s (Wildervanck, 2004). Mobilopolis is enerzijds gericht op het ontwikkelen van de fysiek ideale fietsstad. Anderzijds is de theorie van de 3 E‟s juist niet gericht op de fysieke kant van fietsbeïnvloeding, maar op de sociale kant van fietsbeïnvloeding waarbij gedragsbeïnvloeding centraal staat. Beide theorieën staan centraal in dit onderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen