“De onafhankelijkheid van de voetbaljournalist”

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De voetbaljournalistiek heeft in de laatste twintig jaar veel veranderingen ondergaan. Deze veranderingen lijken de onafhankelijkheid van de journalist aan te tasten. Om dit te onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe is de werkwijze van voetbaljournalisten veranderd in de afgelopen twintig jaar?” De vraag is er op gericht om duidelijk te maken in hoeverre de voetbaljournalistiek is veranderd en wat de invloed van die veranderingen op de huidige staat van de voetbaljournalistiek is geweest. Om dit onderzoek uit te voeren zijn er veertien interviews gehouden met voetbaljournalisten en persvoorlichters van voetbalclubs. Zij gaven antwoord op vragen over de voetbaljournalistiek, de veranderingen daarin en in hoeverre de voetbaljournalist afhankelijk is van externe factoren. De resultaten stellen dat voetbaljournalisten de invloed van deze externe factoren op hun dagelijkse werkzaamheden merken en maken duidelijk hoe en waarom de voetbaljournalistiek in de afgelopen twintig jaar is veranderd en waar dat toe geleid heeft. Een maatschappelijk relevante uitkomst van het onderzoek is dat de opkomst van het internet een proces in gang heeft gezet waarbij de voetbaljournalist steeds afhankelijker is geworden van de voetbalclub waarover hij schrijft. Het publiek lijkt dus geen volledige onafhankelijkheid en objectiviteit van de journalist meer te mogen verwachten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen