Het opsporen van unusual routines: is dit de sleutel tot het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en haar burgers?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Unusual routines kunnen optreden als er zich een systematische fout bevindt in het systeem. Er is door Rice en Cooper (2010) een model opgesteld waarmee je unusual routines binnen organisaties kunt identificeren. Er is echter nauwelijks onderzoek gedaan naar unusual routines binnen overheidsinstellingen. In deze studie is onderzoek gedaan naar de unusual routines binnen de Nederlandse gemeenten. Met semigestructureerde interviews bij acht verschillende gemeenten in Nederland is gekeken naar de aard van unusual routines en naar hoe deze te categoriseren zijn. Unusual routines blijken voor te komen binnen de gemeenten en hiervoor is een categorisatieschema gemaakt dat gebruikt kan worden bij eventueel vervolgonderzoek naar unusual routines voor het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en de burger. Het model van Rice en Cooper (2010) blijkt over het algemeen toepasbaar te zijn op de Nederlandse gemeenten, doordat het als handvat wordt gebruikt bij het opsporen van unusual routines.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren