Externe verzelfstandiging door Nederlandse gemeenten. De invloed van de gekozen rechtsvorm op de prestaties van gemeentelijke bedrijven

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-03-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland kent een veelheid aan gemeentelijke bedrijven. De meest voorkomende rechtsvormen voor deze organisaties zijn de gemeenschappelijke regeling, stichting en BV/NV. De (Nederlandse) wetgever heeft, bij samenwerking, een principiële voorkeur voor de gemeenschappelijke regeling gemaakt. Ondanks dat gemeentelijke bedrijven een grote rol spelen in de uitvoering van gemeentelijke publieke taken is nog weinig bekend over de invloed van deze vorm op de prestaties van deze organisaties. Theorievorming over gemeentelijke bedrijven in het algemeen leidt tot de verwachting dat privaatrechtelijke rechtspersonen effectiever en efficiënter zijn dan gemeenschappelijke regelingen, maar dat de publieke gemeenschappelijke regelingen zich beter lenen om publieke belangen te borgen. Op basis van een survey afgenomen bij 86 Nederlandse gemeenten over hun gemeentelijke bedrijven komt dit onderzoek tot een aantal bevindingen. De rechtsvorm is slechts van beperkte invloed op de prestaties van de organisaties. BV/NV’s zijn iets efficiënter dan gemeenschappelijke regelingen en gemeenschappelijke regelingen functioneren democratisch significant beter dan BV/NV’s en stichtingen. Voor gemeenten is dit mogelijk reden hun keuzes voor privaatrechtelijke rechtspersonen beter te overwegen. Toekomstig onderzoek zou zich gelet op de beperkte invloed van rechtsvorm beter op processen binnen de organisaties zelf kunnen richten. De rechtsvorm biedt uiteindelijk slechts een kader. De feitelijke invulling daarvan is bepalend.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation