Hergebruik voormalige agrarische bedrijfsgebouwen : Een verkenning van de succes- en faalfactoren

Keywords
Thumbnail Image
Date
2007-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het platteland is onderhevig aan een aantal belangrijke veranderingen mede veroorzaakt door wijzigingen in de economische-, politieke-, en maatschappelijke structuren. Hierdoor is het aandeel van de traditionele agrarische functie, zoals de primaire voedselproductie afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een negatieve inkomensontwikkeling waardoor de inkomsten uit de primaire agrarische sector zijn gedaald, en zich een daling van het aantal agrarische ondernemingen heeft voorgedaan. Zo waren er in 1980 nog ongeveer 144.994 agrarische bedrijven. In 2005 was dit aantal al gedecimeerd tot circa 81.830 bedrijven, wat betekent dat er ten opzichte van 1980 tot 2006 een afname is geweest van 63.164 bedrijven, ofwel een afname van 44%. Hoewel de grootste daling zich heeft voorgedaan in de periode van 1995 tot 2000, zijn de verwachtingen dat er gemiddeld 2.400 bedrijven per jaar hun agrarische activiteiten zullen beëindigen. Dit zijn veelal kleine bedrijven waarbij de bedrijfshoofden een hoge leeftijd hebben en waarvoor geen opvolgers voorhanden zijn, mede door het gebrek aan een positief toekomstperspectief om voldoende inkomsten uit het bedrijf te kunnen genereren. Hierdoor zullen deze bedrijven gedeeltelijk of geheel stoppen, wat betekent dat er een potentieel van vrijkomende agrarische gebouwen aanwezig is op het platteland en gebruikt kunnen worden voor de ontplooiing van economische activiteiten. Het soort gebouwen welke functieloos worden zijn veelal stallen en schuren maar ook complete boerderijen. Het aantal (niet)-agrarische activiteiten neemt toe op het platteland in de vorm van een functieverbreding bij agrariërs, maar ook andere personen buiten de agrarische sector zijn in toenemende mate te vinden op het platteland. Er zijn echter een aantal hindernissen en ‘stoorzenders’ welke ondernemers kunnen tegenkomen bij het hergebruiken van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Dit biedt de volgende centrale vraagstelling voor het onderzoek: In welke mate spelen de succes- en faalfactoren een rol bij het proces van hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, en hoe kan de ondernemer daarop inspelen?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation