De effecten van regionale accenten in productadvertenties: Een experimenteel onderzoek omtrent de effecten van het Limburgse en Groningse accent in fictieve yoghurtreclames.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is er onderzoek gedaan naar de effecten van het Groningse en Limburgse accent op de attitude t.o.v. de advertentie, attitude t.o.v. het product, aankoopintentie en merknaamherinnering. Hierbij zijn het Groningse en Limburgse accent met elkaar vergeleken om zo de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: RQ1: Heeft het Limburgse accent een andere invloed op de merknaamherinnering, aankoopintentie en attitude t.o.v. advertentie en product dan het Groningse accent? RQ2: Is er een verschil te vinden in de merknaamherinnering, aankoopintentie en attitudevorming t.o.v. de advertentie wanneer het Limburgse en Groningse accent congruent zijn met het geadverteerde product? Er is gebruik gemaakt van een 2x2 tussenproefpersoonontwerp waar in totaal 564 proefpersonen aan hebben deelgenomen. Allereerst werden de participanten blootgesteld aan een Dummy van een boormachine in combinatie met een Randstedelijk accent om zo een baseline te stellen. Vervolgens werden de participanten aan één van de vier condities blootgesteld; het Groningse accent ofwel het Limburgse accent in combinatie met de congruente ofwel de niet-congruente productadvertentie. Resultaten toonden aan dat het Limburgse accent voor een significant hogere aankoopintentie zorgde dan het Groningse accent. Bij attitude t.o.v. de advertentie speelde congruentie een belangrijke rol voor het Groningse accent, voor het Limburgse accent speelde congruentie geen significante rol. De merknaamherinnering werd niet significant beïnvloedt door het type accent. Het huidige onderzoek laat zien dat voor beide accenten andere voorwaarden bestaan voor het effectief inzetten van de accenten in productadvertenties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren