Nederlandse krachten voor de Indonesische zaak. Een onderzoek naar de lobbytactieken van de Vereniging Nederland-Indonesië tussen 1945 en 1947.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Vereniging Nederland-Indonesië (V.N-I) was in Nederland een vereniging die sympathiek stond tegenover de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1945. Het doel van deze Vereniging was om bij de Nederlandse regering en het Nederlandse volk te pleiten en steun te zoeken voor de Indonesische onafhankelijkheid. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de V.N-I kan worden geduid als speler in dit politiek-maatschappelijk debat. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met twee concepten uit de politieke wetenschappen: outside en inside lobby. Deze analyse vanuit het perspectief van outside en inside lobby heeft blootgelegd dat de V.N-I tot op een bepaalde hoogte succesvol was in hun lobbytactieken. Dit kwam door de samenwerking die met verwante groeperingen is gezocht, en de mate waarin burgers de Indonesische onafhankelijkheid als een belangrijk thema zagen. Daarbij trachtte de V.N-I een brede aanhang te creëren om invloed uit te oefenen op het regeringsbeleid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation