De effecten van verbale verankering in logo’s en de rol van producttype en tolerantie voor ambiguïteit op de herkenning van kernwaarden en waardering.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit onderzoek blijkt dat logo’s diverse functies vervullen voor organisaties. Wanneer men goed kijkt naar deze (bedoelde) functies van logo’s, komen ze neer op hetzelfde: identificatie en het overdragen van de identiteit en de kernwaarden van een organisatie. De vraag is echter of dit ook daadwerkelijk gebeurt. In deze studie is daar onderzoek naar gedaan en is getoetst welke rol de mate van verbale verankering en het producttype (met een hoge of lage betrokkenheid) hierbij speelt. Dit is door middel van een experiment met twee logo’s onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de proefpersonen nauwelijks een kernwaarde van de organisaties konden benoemen, deze werden dus niet herkend. Daarnaast blijkt de verbale verankering geen effect te hebben. Daarentegen bleek er wel een significant verschil te bestaan tussen hoge en lage betrokkenheidproducten. De gepercipieerde fit tussen logo en kernwaarden bleek bij het merk met een lage betrokkenheid hoger te zijn en de attitude ten opzichte van het merk bleek hoger te zijn bij het merk met een hoge betrokkenheid. De tolerantie voor ambiguïteit speelde nergens een rol.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren