Managen van het Arctische gebied: Koud kunstje of glad ijs?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de Arctic Council en hoe deze organisatie engagement vertoont met de duurzame ontwikkeling van het Arctische gebied. Om het milieu en haar inwoners van het Arctische gebied te beschermen en duurzaam te ontwikkelen is het belangrijk dat de Arctic Council een balans vindt in aandacht voor de ecologische, economische, culturele en politieke dimensie. De hiervoor opgestelde hoofdvraag is dan ook: ‘Hoe heeft de Arctic Council zich over de periode 1996-2015 op inhoudelijk gebied ontwikkeld, met betrekking tot de verhoudingen tussen de ecologische, culturele, economische en politieke dimensie?’ Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is een inhoudsanalyse uitgevoerd aan de hand van concepten uit de ‘Circles of Sustainability’. De data die gebruikt zijn voor deze inhoudsanalyse, zijn eindverklaringen van ministeriële meetings van de Arctic Council. Uit de resultaten blijkt dat de ecologische dimensie de belangrijkste dimensie is in het werk van de Arctic Council, maar dat met name sinds 2013 het engagement voor de politieke en economische dimensie sterk toeneemt. Deze conclusies suggereren dat de Arctic Council in toenemende mate geïnteresseerd is in het aannemen van een centrale rol op het economische wereldtoneel. In het resultatenhoofdstuk worden mogelijke verklaringen gegeven voor deze ontwikkelingen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen