Vertrokken naar een andere wereld: Het effect van gedetailleerde instructies op narratieve transportatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit scriptieonderzoek (N = 100) biedt nieuwe inzichten in het fenomeen ‘narratieve transportatie’ en in hoeverre deze transportatie beïnvloed wordt door het krijgen van instructies en door de leeftijd van lezers. Twee belangrijke vragen bleven in eerdere onderzoeken naar dit onderwerp onbelicht: (1) “In hoeverre heeft het krijgen van gedetailleerde instructies met betrekking tot inbeelding voorafgaand aan het lezen van een verhaal effect op de transportatie van de lezer?" en (2) “In hoeverre heeft de leeftijd van de lezer invloed op de mate van transportatie bij de lezer?”. Middels een experiment waarbij de verschillen tussen twee groepen proefpersonen gemeten werden, zijn deze twee vragen beantwoord. Alvorens beide groepen een verhaal te lezen kregen, kreeg de ene groep in het onderzoek gedetailleerde instructies (n = 45) voorgelegd en kreeg de andere groep beperkte, niet-gedetailleerde instructies (n = 54) voorgelegd. Uit het experiment bleek dat de proefpersonen die gedetailleerde instructies hadden gekregen gemiddeld een grotere mate van transportatie ervoeren dan de proefpersonen die de niet-gedetailleerde instructies hadden gekregen. Er is in het huidige onderzoek echter geen verband gevonden tussen de leeftijd van de proefpersoon en de mate waarin hij/zij transportatie ervoer (n = 99). Kernwoorden: Narratieve transportatie, gedetailleerde instructies, inbeelding, leeftijd
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren