Wie heeft de de gegie..? De bereidheid tot zelforganisatie op gestagneerde bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
“Een bedrijventerrein is een terrein dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie” (Louw et al, 2009; Van ’t Klooster, 2006). Deze terreinen zijn voor 2008, tijdens de economische bloeiperiode, in snel tempo ontwikkeld. De financiële crisis en de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen hebben er echter voor gezorgd dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinen is gestagneerd en dit leidt tot groot overaanbod aan relatief nieuwe braakliggende terreinen. De huidige integrale gebiedsontwikkeling lijkt niet meer effectief genoeg en een meer organische manier van plannen lijkt noodzakelijk. In de theorie uit zich dit in een nieuwe trend: zelforganisatie. Boonstra en Boelens (2011, p. 100) omschrijven het concept als volgt: “zelforganisatie wordt gevormd door initiatieven die oorspronkelijk voortkomen uit netwerken van burgergemeenschappen en daarmee onderdeel zijn van de stedelijke ontwikkeling, maar die onafhankelijk zijn van overheidsprocedures.” Het doel van deze scriptie is te onderzoeken in hoeverre zelforganisatie, als onderdeel van organische gebiedsontwikkeling, toepasbaar is met betrekking tot gestagneerde bedrijventerreinen. De centrale vraag die is gesteld ten behoeve van dit doel, luidt als volgt: In hoeverre zijn gemeenten en ondernemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van gestagneerde bedrijventerreinen bereid, invulling te geven aan zelforganisatie als aspect van organische gebiedsontwikkeling?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen