Beleidsvervreemding onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg: Een kwantitatieve analyse van het ontstaan van beleidsvervreemding gerelateerd aan Routine Outcome Monitoring

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op beleidsvervreemding in de geestelijke gezondheidszorg als gevolg van marktwerking. Hierdoor ervaren zorgprofessionals een afname in autonomie, wat de kwaliteit van zorg negatief kan beïnvloeden. Het doel is om factoren te identificeren die bijdragen aan beleidsvervreemding, met focus op het beleidsinstrument Routine Outcome Monitoring (ROM). Online enquêtes zijn uitgevoerd onder 118 psychologen in Nederland, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en gebruikmakend van ROM. Uit de resultaten blijkt dat Public Service Motivation en werkdruk geen significante voorspellers zijn van beleidsvervreemding, maar leeftijd en organisatiegrootte wel. Oudere psychologen ervaren meer zinloosheid, terwijl psychologen in grote organisaties minder zinloosheid ervaren. Deze bevindingen benadrukken het belang van begrip voor leeftijds- en generatie-effecten, en ondersteuning voor oudere zorgprofessionals. Tevens wijzen de resultaten op de mogelijke invloed van organisatiestructuur en middelen op het ontstaan van zinloosheid. Dit onderzoek draagt bij aan een beter begrip van beleidsvervreemding en kan de geestelijke gezondheidszorg en zorgprofessionals ondersteunen bij beleidsontwikkeling en verbetering van de zorgkwaliteit. Het identificeren van factoren die beleidsvervreemding beïnvloeden, biedt waardevolle inzichten voor het ontwikkelen van effectievere interventies en strategieën om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation