Taal in reclame koppelen aan productenkenmerken: het effect van vreemde talen op de perceptie van productkenmerken en de effectiviteit van advertenties.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Etnische producten zijn producten die een sterkte associatie tussen land en product oproepen bij consumenten. Het gebruiken van vreemde talen in advertenties zijn land van oorsprong cues om productevaluaties van de consument te beïnvloeden. Verschillende onderzoeken laten zien dat congruente condities (vreemde taal in advertentie past bij het etnische product) invloed heeft op de effectiviteit van de advertentie. Andere onderzoekers suggereren dat een vreemde taal ook effect heeft op de effectiviteit van advertenties voor niet-etnische producten met typische productkenmerken. Het doel van deze scriptie is om te onderzoeken of de effectiviteit van de advertentie verschilt wanneer de associaties van een vreemde taal in de advertentie wel of niet overeenkomen met het geadverteerde typische productkenmerk bij niet etnische producten. Hypothese één stelt dat Frans in reclame overtuigender is voor producten die als stijlvol dan als betrouwbaar worden gepresenteerd en hypothese twee stelt dat Duits in reclame overtuigender is voor producten die als betrouwbaar dan als stijlvol worden gepresenteerd. Door middel van een 2x3 experiment zijn zes versies advertenties met incongruente en congruente condities aan 189 participanten voorgelegd en getoetst. Uit de resultaten blijkt dat beide hypotheses verworpen kunnen worden. Verschillende verklaringen voor dit resultaat worden benoemd, waaronder de lage betrokkenheid van het geadverteerde product of de mogelijk laag waargenomen betrouwbaarheid en elegantie van het product. Het pre-testen van de elegantie, betrouwbaarheid (of andere typische kenmerken) en de betrokkenheid van het product is een suggestie voor vervolgonderzoek. Keywords: COO; land van afkomst; advertenties; vreemde talen; productkenmerken; advertising; foreign language display; product attributes
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren