De rol van correct en incorrect gebruik van de Engelse connectieven ‘if’ en ‘when’ op tekstbegrip van Nederlandse tweedetaalsprekers van het Engels.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-02-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect is van de onafhankelijke variabelen context (correct of incorrect gebruik) en connectief (‘if’ en ‘when’) is op de afhankelijke variabelen tekstbegrip op twee niveaus, te weten tekstbasis- en situatiemodelniveau. Dit gebeurt bij Nederlandse universitaire studenten met Engels als tweede taal. Ook is gekeken of er een modererend effect van het niveau van Engels was op de onafhankelijke variabele context. 67 proefpersonen ondergingen daarvoor een experiment met teksten gemanipuleerd door ‘if’ en ‘when’. Bij elke tekst moest de proefpersoon vier vragen beantwoorden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren