Welche Haltung haben SchülerInnen einer HVO-4 Klasse der Sekundarstufe II in Bezug auf Literatur bei der Fremdsprache Deutsch?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-18
Language
de
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Zusammenfassung Volgens het internationaal vergelijkend onderzoek van PISA, blijkt dat de Nederlandse jongeren, in vergelijking met de andere deelnemende landen, een lage leesvaardigheid bezit. Daarnaast scoren zij gemiddeld lager op het gebied van leesplezier en het daaraan gekoppelde zelfbeeld. Volgens het PISA onderzoek staan de begrippen leesplezier, minder lezen en leescompetentie onlosmakelijk met elkaar in verbinding. In dit praktijkgerichte onderzoek wordt, door middel van een kwalitatieve analyse, geprobeerd te achterhalen wat de gevoelens en gedachten van leerlingen ten opzichte van het lezen van literatuur bij de Moderne Vreemde Taal Duits zijn. Door literatuur in twee onderwijsperiodes op verschillende wijzen aan te bieden hoopt de onderzoekster, die tevens als docente Duits op een middelbare school werkzaam is, te achterhalen waarom de leerlingen minder vreugde aan lezen ondervinden. De verkregen inzichten geven een duidelijk beeld over de wijze waarop leerlingen zouden willen dat literatuur in de klas bij het vak Duits aangeboden zou moeten worden. Door middel van het aanpassen van de literatuurdidaktiek en het leesmateriaal, ervaren leerlingen minder weerstand voor en tijdens het lezen, wat kan leiden tot frequenter lezen in een positieve sfeer en met een positievere houding. Dit wederom zou tot het verbeteren van de leesvaardigheid kunnen leiden wat het zelfbeeld van de leerling ten opzichte van lezen ten goede komt. Wellicht kunnen de uit dit onderzoek verkregen inzichten leiden tot een vorm van literatuuronderwijs waarin leerlingen meer gemotiveerd worden te gaan lezen en meer plezier aan lezen ervaren. Het zou een aanzet kunnen zijn tot meer onderzoek naar de daling van de leesvreugde en het daaraan gekoppelde zelfbeeld van de Nederlandse jongeren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation