De inefficiënte winkelvastgoedmarkt in Zuid-Limburg : Een onderzoek naar de oorzaken van winkelleegstand in Zuid-Limburgse binnensteden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Leegstand is een ‘hot’ item op de vastgoedmarkt. Niet alleen op deelmarkten als de bedrijven- en kantorenmarkt neemt de leegstand toe, ook op de winkelvastgoedmarkt speelt dezelfde problematiek. Van alle provincies in Nederland is de winkelleegstand in Limburg het meest omvangrijk. Hier is de gemiddelde leegstand namelijk ruim negen procent terwijl dat in andere provincies rond de zes procent schommelt (Locatus, 2011). Naast een hoog leegstandscijfer, heeft (Zuid) Limburg ook te maken met demografische krimp (Etil, 2012). Hierdoor zijn de vooruitzichten op de Limburgse detailhandels- en winkelvastgoedmarkt niet positief: een bevolkingsafname heeft direct negatieve gevolgen voor de detailhandelsmarkt en indirect voor de winkelvastgoedmarkt (Planbureau voor de Leefomgeving, 2010). Dit betekent dat de winkelleegstand de komende jaren toeneemt als niet wordt ingegrepen. Vooralsnog wordt hier niets aan gedaan, sterker nog, gemeenten en/of ontwikkelaars zijn voornemens om nieuwe winkelvloeroppervlakte toe te voegen (Kamer van Koophandel Limburg & Ondernemend Limburg, 2011a). Dit duidt op een inefficiënte markt en heeft geleid tot onderhavig onderzoek waarin de centrale vraag is: “In hoeverre is leegstand op de winkelvastgoedmarkt in Zuid-Limburgse binnensteden te verklaren aan de hand van het functioneren van deze markt en/of het functioneren van actoren op deze markt?’’
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen