Het effect van stijl en details in een verklaring op de perceptie van geloofwaardigheid en het oordeel van schuld aan een snelheidsovertreding

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-01-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voorgaande onderzoeken hebben aangetoond dat leugenaars minder details en abstracter taalgebruik in hun verklaring gebruiken dan waarheidsvertellers (DePaulo et al., 2003; Vrij et al., 2004; Nahari, Vrij & Fisher, 2014; McQuiad et al., 2015). Ook konden leugenaars voor een hoog percentage op basis van de hoeveelheid details in hun verklaring accuraat gedetecteerd worden (Vrij et al., 2004; Nahari, Vrij & Fisher, 2014). Daarnaast is er evidentie gevonden dat concreet taalgebruik invloed heeft op de perceptie van waarheid (Hansen & Wänke, 2010) en bleek concreet taalgebruik te leiden tot een positiever oordeel (Hustinx, Hofstra & Janssen, 2018). In dit onderzoek zijn stijl en details voor het eerst samengevoegd om het effect op geloofwaardigheid en schuldoordeel te toetsen. In het onderhavige onderzoek werd onderzocht of een verklaring met concreet taalgebruik en aanwezigheid van details zouden leiden tot een grotere geloofwaardigheid en een lager schuldoordeel dan een verklaring met abstract taalgebruik zonder details. Dit is getoetst door een experiment uit te voeren waarbij 156 proefpersonen een tekst aangeboden kregen van een conversatie tussen politieagent en bestuurder die is aangehouden wegens een snelheidsovertreding. In deze tekst zijn stijl en details systematisch gemanipuleerd. Na het lezen van de conversatie kregen de proefpersonen een vragenlijst aangeboden waar zij een oordeel moesten geven over de geloofwaardigheid en de mate van schuld aan snelheidsovertreding van de bestuurder. Uit de resultaten bleek dat de bestuurder bij de gedetailleerde verklaring geloofwaardiger en minder schuldig aan snelheidsovertreding beoordeeld werd dan bij de ongedetailleerde verklaring. Er is geen effect van stijl gevonden op geloofwaardigheid en oordeel van schuld aan snelheidsovertreding.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren