Betrouwbare onzekerheid? Het effect van talige en visuele onzekerheidscommunicatie op de waargenomen betrouwbaarheid van nieuwsberichten.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In nieuwsberichten worden er regelmatig getallen gecommuniceerd waarover een bepaalde mate van onzekerheid. In dit onderzoek is verder ingegaan op het effect van onzekerheidscommunicatie op de mate waarin lezers een boodschap betrouwbaar vinden. Hierbij stond de vraag centraal: In hoeverre leidt communicatie over onzekerheid in talige vorm en visuele vorm tot verschillen in waargenomen betrouwbaarheid van de informatie? Om dit te onderzoeken is een experiment uitgevoerd. Proefpersonen kregen een korte nieuwstekst te lezen zonder onzekerheidscommunicatie, met talige onzekerheidscommunicatie, met visuele onzekerheidscommunicatie of met talige en visuele onzekerheidscommunicatie. Door middel van Likert-schalen is geprobeerd inzicht te krijgen in de mate waarin lezers het nieuwsbericht als betrouwbaar ervaarden en de mate waarin zij de onzekerheid waarnamen. Uit de analyse bleek geen effect van onzekerheidscommunicatie op de waargenomen betrouwbaarheid van het nieuwsbericht. Wel is gevonden dat de mate waarin lezers onzekerheid ervaren invloed kan hebben op de mate waarin zij een boodschap betrouwbaar vinden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren