“Mijn collega’s luisteren echt naar me” Een casestudie naar informele horizontale medewerkersinspraak in de geestelijke gezondheidszorg.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-02-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Medewerkersinspraak is uitgebreid bestudeerd in veel verschillende disciplines. Door zorgen, klachten, ideeën of meningen uit te spreken proberen medewerkers invloed uit te oefenen op hun eigen werk. Verticale medewerkersinspraak, de inspraak van medewerkers richting leidinggevenden, is uitvoerig onderzocht. Echter, er is minder onderzoek gedaan naar informele horizontale inspraak: de ongeplande interacties tussen medewerkers met het doel om invloed te hebben op het werk. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is daarom om inzicht te bieden in horizontale informele medewerkersinspraak in de praktijk. Hiervoor zijn tien semigestructureerde interviews afgenomen met medewerkers van een afdeling in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). De resultaten betreffen de onderwerpen, aanpak, motivatie, uitkomsten en aanbevelingen van informele horizontale inspraak. Al met al draagt dit onderzoek bij aan de theorievorming rondom medewerkersinspraak. Bovendien kan dit onderzoek dienen als een startpunt om in verschillende problemen binnen de GGZ op te lossen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren