Een sprookje als levensles.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een sprookje is meer dan een mooi, amuserend verhaal. Het is een verrijkende vorm van kunst, die door zijn toegankelijkheid ingezet kan worden bij de moeilijkste taak van het opvoeden: het kind zichzelf en de wereld om zich heen te laten begrijpen. In dit kwalitatieve onderzoek probeer ik antwoord te geven op de vraag: Welke boodschappen halen leerlingen uit groep 3 en groep 6 uit het sprookje De Kikkerkoning? Uit dit sprookje zijn veel boodschappen te halen; deze heb ik door middel van literatuuronderzoek en eigen interpretatie uitgebreid beschreven. In een semigestructureerd interview stelde ik vervolgens 10 leerlingen uit groep 3 en 10 leerlingen uit groep 6 vragen over het sprookje De Kikkerkoning, dat direct voorafgaand aan het interview voorgelezen was. De leerlingen uit groep 3 noemden gemiddeld 3,1 boodschappen, bij groep 6 was het gemiddelde 3,9 boodschappen. Bij de leerlingen uit groep 3 kwam voornamelijk ! naar vore n dat je geen ruzie moet maken maar aardig moet zijn. Bij de leerlingen uit groep 6 werd het meest genoemd dat je niet te verwend moet zijn. Veel boodschappen werden door beide groepen uit het sprookje gehaald, maar de frequenties van de genoemde boodschappen waren erg verschillend per groep. De aanzienlijke hoeveelheid boodschappen die uit het sprookje De Kikkerkoning zijn gehaald, laat in mijn ogen zien dat dit sprookje echt bij kan dragen aan de opvoeding en aan de zoektocht naar antwoorden op vragen over het leven. Het laat zien dat de problemen die de kinderen tegenkomen in hun dagelijks leven, niet alleen bij hen voorkomen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren