Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Land, N. (2018-06-15)
  Master Filosofie
  ij oefentherapeutische begeleiding speelt het veranderen van ongezond naar gezond houdings- en bewegingsgedrag een rol. Dit gedrag wordt niet uitsluitend geduid in termen van lichamelijke houdingen en bewegingen, maar ...
 • Closed Access
  Scholtens, H. (2017-07-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek stond centraal welke bijdrage geestelijk verzorgers in de psychiatrie kunnen hebben aan het bevorderen van de herstelgerichte benadering. Een belangrijke manier om deze verandering te bewerkstelligen is ...
 • Bruijn, L. de (2018-07-03)
  Master Filosofie
  Tijd wordt in de filosofie op grofweg twee manieren begrepen: fenomenologisch en kosmologisch. Deze tijdsbegrippen zijn volgens Ricoeur echter altijd aporetisch en ze kunnen niet theoretisch met elkaar worden gecombineerd. Zo’n ...
 • Closed Access
  Geraerts, Michelle (2021-01-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie stond de vraag centraal: ‘Hoe komt het dat talige framing bij het gebruik hiervan vaak het eigen doel voorbijschiet?’ Aan de hand van de casus van de Moriadeal en De Filosofie van het Alsof (DFA, Vaihinger ...
 • Mars, T. (2019-06-07)
  Master Filosofie
  Gelatenheid staat bij Meister Eckhart en Martin Heidegger voor de bestaansverhouding waarin de mens de vervreemding van zijn eigen wezen opheft. In het mystieke denken van Eckhart is dit wezen goddelijk van aard en in het ...
 • Closed Access
  Scheffer, Sophia (2021-01-08)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In 1967 publiceerde historicus Lynn White Jr. een artikel genaamd The Historical Roots of Our Ecological Crisis in het tijdschrift Science. Hierin stelt hij dat joods-christelijke waarden verantwoordelijk zijn voor de ...
 • Tönissen, P. (2019-08-30)
  Master Filosofie
  The aim of this thesis is to examine the tension between the different roles that the individual plays in the Baldwin Effect – introduced by James Mark Baldwin as ‘organic selection’ – and the Genocentric Perspective – ...
 • Landman, S. (2020-08-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In this paper I examine the relationship between El and YHWH, and show through an analysis of secondary literature, the verb לַחָנ ,and various relevant biblical texts, that there have been many ways in which this relationship ...
 • Belt, van den T. (2018-08-28)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De bedrijfscultuur is het belangrijkste element van goed werkgeverschap. Dit onderzoek richt zich op de vraag of een ethische basis voor de bedrijfscultuur kan worden gedacht volgens het cultural web-model. Dat model bevat ...
 • Uildriks, M.E. (2019-06-14)
  Master Filosofie
  Hannah Arendt refers to ‘common sense’ in many places in her work and attributes it a significant role: it makes us fit into the common world; when lost, society disintegrates as happened under totalitarian regimes at the ...
 • Closed Access
  Oude Maatman, F. (2018-08-27)
  Philosophy: Research Master
  I introduce a new problem for cognitive neuroscience and its cognitive ontology project: the hard split, which attacks the implicit folk psychological ontology of cognitive neuroscience. First, I show the presence of ...
 • Closed Access
  Stok, A.M. (2017-11-21)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Relatie tussen het psychologisch fenomeen van hechting en het ontologische fenomeen van authentieke existentie. Het gaat om de auteurs: Bowlby en Heidegger.
 • Voogt, A.R. (2020-01-15)
  Philosophy: Research Master
  It is often claimed that Hegel’s philosophy of absolute knowledge cannot accept that something would remain beyond what language can express, and that his thought therefore systematically represses the possibility that ...
 • Gardebroek, E. (2020-09-01)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De hoofdvraag van de scriptie luidt: Hoe wordt een monastiek ritueel zoals de gezamenlijke vesperviering van Trappistinnen en cliënten uit de GGZ (te weten Pro Persona) en hun begeleiders door hen ervaren in spiritueel ...
 • Dorobantu, M. (2017-08-28)
  Master Theology
  The thesis explores the causes of the contemporary monastic revival of Mount Athos. Besides the charismatic fathers and the material improvement, the key for the current renewal is in the import of the practices of hesychasm ...
 • Vermeulen, S. (2018-08-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Hans Vaihingers ‘De Filosofie van het Alsof’ behandelt zijn filosofie over de fictie. In deze scriptie staat de betekenis van deze filosofie voor de juridische fictie centraal. Vaihinger stelt dat, nu de werkelijkheid ...
 • Moret, J. (2019-02-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het doel van deze scriptie is om het begrip ‘gewonde genezer’ zoals geïntroduceerd door C.G. Jung en H. Nouwen te evalueren op de mogelijke relevantie ervan voor de geestelijke verzorging in Nederlandse zorginstellingen. ...
 • Versteeg, R. (2016-11-11)
  Master Filosofie
  In deze masterthesis wordt onderzocht in hoeverre het thema van de uitzondering in het denken van Søren Kierkegaard (1813 – 1855) een erfenis vormt voor het denken van Jacques Derrida (1930 – 2004). Enkele aanleidingen ...
 • Closed Access
  Oranje, S. (2020-08-25)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek stond de toepasbaarheid van contemplatieve stilte als religieus ritueel bij vieringen in de ouderenzorg centraal. Door middel van literatuuronderzoek is gekeken naar de betekenis van contemplatieve stilte ...
 • Closed Access
  Schoenmakers, J.A.A. (2017-03-27)
  Master Filosofie
  In deze scriptie staat niet het verdelingsvraagstuk van de gezondheidszorg centraal, maar worden de volgende vragen behandeld: 1. Wat is de definitie van gezondheid, wat zijn denkbeelden in de maatschappij en wat zijn de ...