Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hekkens, M. (2022-08-31)
  Master Filosofie
  Michel Houellebecq fulmineert in zijn oeuvre tegen de decadentie van het post-Fordistische Westen. Hij doet dit met zoveel gif, grofheid en cynisme dat menig literatuurcriticus hem afschrijft als een vulgaire non-valeur. ...
 • Closed Access
  Raaijmakers, J. (2022-07-21)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het levensverhaal van moeders van een kindje met Down in een tijd van voortschrijdende prenatale screening Doel is inzicht geven in de ervaring van moeders die een kindje met Down hebben gekregen sinds de beschikbaarh ...
 • Glas, V.F.J. (2017-04-18)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De kritiek op de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) is met name gericht op de validiteit van classificatie. Het Research Domain Criteria (RDoC) project wil daarom vernieuwing in de psychiatrie door ...
 • Closed Access
  Griend, V.W. van de (2019-03-28)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Hoe moet de crisis waarin de representatieve democratie momenteel verkeert, worden begrepen? In de huidige discussies wordt teruggegrepen op het werk van Hannah Arendt en Frank Ankersmit om deze vraag te beantwoorden. ...
 • Closed Access
  Colsen, M. (2016-09-22)
  Master Filosofie
  Het nihilisme is een probleem dat diep ingrijpt in de Europese cultuur van vandaag. De scriptie onderzoekt hoe de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) dit probleem tegemoet treedt in zijn boek Die fröhliche ...
 • Closed Access
  Bokkers, K. (2020-07-10)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Onze visie op kinderen is van belang omdat het onder meer bepaalt hoe we met kinderen omgaan. In deze scriptie wordt het moderne concept van de kindertijd volgens filosoof David Archard behandeld. Volgens hem zijn we door ...
 • Welbers, M. (2020-03-03)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is er gekeken naar of er een gemeenschappelijke identiteit is onder jonge, hoogopgeleide Korden in Nederland. Er is gekeken naar waar de identiteit uit bestaat en hoe religie binnen de geconstrueerde ...
 • Closed Access
  Steenhuis, N. (2019-08-21)
  Master Filosofie
  In mijn masterscriptie vergelijk ik de kunstfilosofie van Friedrich Nietzsche met die van Martin Heidegger vanuit het perspectief van de laatstgenoemde filosoof. Deze vergelijking centreert zich rond Nietzsche’s Geburt der ...
 • Closed Access
  Kemper, M. (2021-11-15)
  Master Filosofie
  Joshua Greene maakt een onderscheid tussen twee soorten oordelen. De automa-tische oordelen van Systeem 1 zijn gekoppeld aan deontologische oordelen, de handmatige oordelen van Systeem 2 aan utilitaristische oordelen. ...
 • Backhuis, J.V. (2018-03-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is er geprobeerd een antwoord te geven op de vraag “Welke gevolgen heeft de inhoudelijke invulling volgens het concept van de menslievende zorg op het voeren van Moreel Beraad en komt deze synthese overeen ...
 • Gelissen, G. (2020-10-15)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Schuld is een complexe, ondermijnende emotie, die diep verweven is met ons denken, oordelen en waarnemen, kortom met ons menszijn. Vanaf 1960 verdwijnt het thema schuld, tezamen met de katholieke biecht, uit beeld van de ...
 • Brink, L. van den (2020-09-30)
  Master Filosofie
  In het eerste deel van zijn Homo Sacer-reeks komt Giorgio Agamben tot de conclusie dat tegenwoordig niet de stad, maar het kamp het biopolitieke paradigma vormt. Deze paradigmaverschuiving wordt veroorzaakt doordat de ...
 • Vernooij, W.P. (201-07-22)
  Master Filosofie
  Jacques Derrida bekritiseerde de westerse filosofische traditie als een aanwezigheidsdenken. De term ‘aanwezigheid’ blijft in zijn oeuvre nog grotendeels in vaagheid gehuld. In dit onderzoek poog ik dit begrip te verhelderen ...
 • Crienen, V. (2018-09-18)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Islamcritici zetten de ‘eigen’ traditie vaak tegenover de Islam, omdat deze nog geen Verlichting mee heeft gemaakt. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of de claim dat de Islam geen Verlichting mee heeft ...
 • Oudenhoven, L. (2019-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie worden de mogelijke therapeutische implicaties onderzocht van Nietzsches gezondheidsbegrip, en meer specifiek van de notie ‘grote gezondheid’. Er bestaat namelijk nogal wat ambiguïteit rondom een therapeutische ...
 • Janssen, J. (2020-08-25)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Ten tijde van het schrijven van deze scriptie bevond de wereld zich midden in een coronacrisis en aan de vooravond van een klimaatcrisis. Wat is de zin van al dit lijden en deze tegenslag? Daarvoor wordt te rade gegaan bij ...
 • Bootsma, L.; Bootsma, L. (2019-08-30)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt een kritische analyse gegeven van de Embodied Cognition benadering van sociale cognitie. Daarbij worden de posities van Shaun Gallagher en Daniel Hutto gecontrasteerd met de klassieke posities in het ...
 • Dijk, A.S.R. (2017-12-11)
  Master Filosofie
  In this thesis I examine how the illuminationism of the 12th century philosopher Suhrawardi relates to the field of Islamic political philosophy. The specific question ‘Is Suhrawardi a political philosopher?’ is addressed, ...
 • Koopmans, E. (2019-07-15)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  This thesis addresses the conceptualization of empowerment, possible approaches that non-governmental organisations (NGOs) use to work towards empowerment of Muslim women and the extent to which empowerment programmes, ...
 • Closed Access
  Goodman, M. (2020-09-04)
  Philosophy: Research Master
  In the study of religions, the term ‘enchantment’ is often invoked to imply some form of religious specialness – but the term resists reduction to one essential meaning, and the nature of this specialness varies between ...