Browse by Programme "Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen"

Sort by: Order: Results:

 • Korsten, M.M.C. (2020-07-06)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidde als volgt: In hoeverre kan literatuuronderwijs over adolescentenromans bijdragen aan de acceptatie van homoseksualiteit en het zelfinzicht van adolescenten over ...
 • Sarah, S.L.L.J. (2020-07-20)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  De academische studie Nederlands kampt al jaren met teruglopende studentaantallen. Ook het schoolvak Nederlands staat op scherp: leerlingen zouden het vak saai vinden en de kloof tussen het schoolvak en de academische ...
 • Closed Access
  Grandia, C.J. (2022-07-08)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Dissatisfaction prevails in the present-day Dutch secondary school education among students when they have to read books for English. They believe they have to read too much, the topics are not enjoyable, and the language ...
 • Bongers, J.F.H. (2021-07-07)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Dit verkennend onderzoek komt voort uit een gebrek aan queerrepresentatie in Nederlandse lesmethoden en op websites als lezenvoordelijst.nl die veel gebruikt worden in het Nederlandstalig literatuuronderwijs. Ook in ...
 • Ginkel, F.G.W. van (2021-07-23)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  In het huidige Duitsonderwijs op middelbare scholen wordt het bijvoeglijk naamwoord veelal verworven aan de hand van paradigmatische schema’s die door bijbehorende naamval, geslacht en grammaticaal getal beïnvloed worden. ...
 • Brinkman, J.G. (2021-06-25)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  In dit onderzoek werd de vakoverstijgende literatuurdidactiek uit het werkschrift onder leerlingen en docenten bij het vak Duits geëvalueerd. Het werkschrift wordt positief geëvalueerd en binnen het relatief minder populaire ...
 • Bosman, M.C.M (2022-07-05)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Rezeption von Lehrwerken im Fremdsprachenunterricht, da dieser Forschungsbereich noch wenig etabliert ist. Die Arbeit dient als erste Annäherung an dieses Thema und beschränkt ...
 • Zweers, M.J.C. (2021-07-16)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  In dit onderzoek is de mogelijke rol van de normatieve analyse bij het behandelen van negentiende-eeuwse letterkunde bij het schoolvak Nederlands op middelbare scholen onderzocht. Er is eerst gekeken hoe de negentiende ...
 • Kwint, D. (2022-07-18)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Deze masterscriptie is een eerste onderzoek naar literatuurhistorisch redeneren in de lespraktijk. In deze literatuurgeschiedenisdidactiek wordt de twintigste-eeuwse literaire tekst gezien als een kruispunt. Vanuit de tekst ...
 • Wissink, M. (2022-07-12)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Das Thema dieser Masterarbeit ist die Lesekompetenz niederländischer Schüler_innen der 11. Klasse der Realschule, die Deutsch als Fremdsprache lernen. In dieser Studie wird der Einfluss vom expliziten Üben mit Sortieraufgaben ...
 • Sikkema, E.D. (2022-07-12)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Het historisch literatuuronderwijs heeft te lijden onder verschillende veranderingen in het onderwijs. Vooral de literatuur uit de Middeleeuwen is hier de dupe van. Middelnederlandse letterkunde wordt nauwelijks behandeld ...
 • Reuver, D.H. de (2020-07-31)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  With the revision of the Dutch literature education subjectification goals such as developing empathy appear to be playing a major role in the current and future curriculum. In the present study a quasi-experiment is ...
 • Stevens, D.B.E. (2022-07-05)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Diese Studie beschäftigt sich mit dem Einsatz von inklusiven Mehrsprachigkeitsstrategien in mehrsprachigen Interaktionssituationen im SchülerInnenaustausch zwischen mehrsprachigen deutschen und niederländischen SchülerInnen ...
 • Schepers, A. (2022-07-06)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  In vorliegender Masterarbeit ist Diversität ein zentraler Begriff. Es wird insbesondere auf die Diversität des aktuell herrschenden Schulkanons für das Schulfach Deutsch fokussiert. Ziel dieser Masterarbeit ist, zu ...
 • Grubben, K.M.J. (2020-07-12)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Within this exploratory research the role of film in Dutch high school (havo/vwo) literature education is examined. Both in the literary field and in adaptation studies film takes in an interesting position. From subject ...
 • Dreven, M.M. (2021-07-07)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Havo- en vwo-leerlingen zijn tijdens hun bovenbouwjaren bezig met het samenstellen van hun leeslijst voor het vak Nederlands. Havo-leerlingen moeten in totaal acht literaire werken lezen in de bovenbouw en vwo-leerlingen ...
 • Timmers, J.B.M. (2021-07-22)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  In dieser Arbeit wird die Nutzung des integrativen Ansatzes von Mog und Althaus für die Integration von sprachlichem und (inter)kulturellem Lernen mittels Märchen und Sagen im niederländischen DaF-Unterricht untersucht. ...
 • Hassel, D.J.C. van (2022-07-05)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Das Thema dieser Masterarbeit ist Sprachvariation im Deutschunterricht in den Niederlanden. Über die Erwartungen der Schülerinnen und Schüler (abgekürzt als SuS) sowie der Lehrkräfte an Sprachvariation fehlen empirische ...
 • Ruiter, K.B.E. de (2022-07-19)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  This study aims to argue the literariness of video games through the use of a literature study and Case study. In the first chapter, this dissertation discusses what literature is and can do as well as how videogames fit ...
 • Eijkelenberg, R.C.W. (2021-07-19)
  Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  Poetry is often taught through poems, while poetic elements also appear in song lyrics. Lyrics thus offer opportunities for poetry education, but it remains to be seen whether students think the lyrics are poetry. This ...