Browse by Programme "Bachelor Taalwetenschap"

Sort by: Order: Results:

 • Zwartjens, J.H.M. (2016-05-30)
  Bachelor Taalwetenschap
  Er is bekeken wat de attitude is van volwassen lezers ten opzichte van dt-spelfouten in werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat lezers zich ergeren aan spelfouten ...
 • Ni, E. (2020-02-04)
  Bachelor Taalwetenschap
  In dit onderzoek is getracht een verband te vinden tussen het gebruik van buitenschoolse Engelse media en de Engelse woordenschatkennis van kinderen in groep 1 en 5 op zowel VVTO-scholen als controlescholen. Om dit te ...
 • Nikkels, A.M. (2017-07-13)
  Bachelor Taalwetenschap
  Online spraaktherapie, een vorm van eHealth dat ervoor zorgt dat patiënten thuis zelfstandig kunnen oefenen met spreken. Dit onderzoek onderzocht wat het effect is van de online-spraaktherapieën E-learning gestuurde ...
 • Closed Access
  Dommerholt, L.D. (2015-08-24)
  Bachelor Taalwetenschap
  Een sprookje is meer dan een mooi, amuserend verhaal. Het is een verrijkende vorm van kunst, die door zijn toegankelijkheid ingezet kan worden bij de moeilijkste taak van het opvoeden: het kind zichzelf en de wereld om ...
 • Closed Access
  Posthouwer, E. (2021-06-15)
  Bachelor Taalwetenschap
  Alcohol lijkt negatieve effecten te hebben op aandachtsinhibtie, welke van belang is bij het uitvoeren van een Stroop taak, waarbij afleidende stimuli onderdrukt moeten worden. Deze studie is bedoeld om het effect van ...
 • Vugt van, A.A. (2020-06-29)
  Bachelor Taalwetenschap
  In dit experiment hebben we onderzocht of de gemiddelde planningstijd langer is bij een tongbreker t.o.v. een niet-tongbreker en of lexicaliteit hier nog een extra invloed op heeft. Onder planningstijd verstaan we zowel ...
 • Buuren, M. ten (2016-07-25)
  Bachelor Taalwetenschap
  We leven in een tijdperk van digitalisering. Overal bestaat tegenwoordig wel een app voor. Ook voor taalleren worden steeds meer apps ontwikkeld. Maar zijn deze apps wel effectief? In het huidige onderzoek bestudeer ik of ...
 • Bleumink, K. (2021-07-08)
  Bachelor Taalwetenschap
  This research is aimed at comparing the benefit of visible speech alone and that of gestures alone separately in disambiguating speech in noise and to determine how these benefits relate to the benefit of having both visual ...
 • Mangnus, Margot (2017-07-18)
  Bachelor Taalwetenschap
  In this study the effect of noise-induced hearing loss on Dutch consonant perception in different types of background noise is investigated. There is quite a lot of research about consonant perception in background noise ...
 • Keultjes, Laura (2021-06-21)
  Bachelor Taalwetenschap
  Inleiding Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van een eventueel effect van stemscholing op stemkwaliteit van Nederlandse PABO-studenten tijdens een simulatie van een rumoerige klas, gemeten door de ...
 • Koemans, J. (2016-08-29)
  Bachelor Taalwetenschap
  Much (cross-linguistic) research has been done on nonverbal emotion perception (e.g., the perception of laughter and facial expressions). Another important aspect of emotion perception is verbal emotion perception. Nonverbal ...
 • Tollenaar, L. (2018-06-15)
  Bachelor Taalwetenschap
  We leven in een samenleving waar migratie, integratie en internationalisering een steeds grotere rol speelt. Zo komen er ook steeds meer migranten naar Nederland om hier te wonen en werken. Om de communicatie met en tussen ...
 • Prijs, E. (2018-06-18)
  Bachelor Taalwetenschap
  Tweetalige of zelfs meertalige kinderen hebben volgens onderzoek (o.a. Sanz, 2000) vaak voordelen tijdens het leren van een vreemde taal ten op zichte van eentalige kinderen. Maar geldt dit ook voor kinderen die Nederlands ...
 • Closed Access
  Raaphorst, E. (2016-05-30)
  Bachelor Taalwetenschap
  In het Nederlands vindt een taalverandering plaats waarin hun vanuit de objectpositie naar de subjectpositie verschuift. Veel Nederlanders accepteren dit echter niet. Een aantal factoren, zoals leeftijd, beïnvloeden de ...
 • Hoeks, M (2016-07-19)
  Bachelor Taalwetenschap
  An explanation for the observation that most languages nowadays exhibit an SOV or SVO word order is provided by suggesting that SOV and SVO can both be seen as advantageous, but from different perspectives and under different ...
 • Ewijk van, T.J.M. (2020-06-29)
  Bachelor Taalwetenschap
  In dit artikel is er onderzoek gedaan naar de invloed van grammaticale fouten en spellingsfouten op de mate van geloofwaardigheid van nieuwsberichten. Er zijn 16 Nederlandstalige participanten tussen de 19 en 65 jaar ...
 • Boerefijn, R.C. (2021-07-08)
  Bachelor Taalwetenschap
  In dit onderzoek werd onderzocht wat het effect is van de aanwezigheid van spellingsfouten en grammaticale fouten in nieuwsartikelen op de mate van geloofwaardigheid. Daarbij werd de factor WelofGeenFout (Incorrecte versie, ...
 • van de Laak, F.A. (2021-07-08)
  Bachelor Taalwetenschap
  Het huidige onderzoek heeft onderzocht wat de invloed van grammaticale fouten en spelfouten in een nieuwartikel is op de mate van de geloofwaardigheid. Hierbij is het onderscheid tussen de variabele CorrectofIncorrect (met ...
 • Lam het, H.S. (2020-06-29)
  Bachelor Taalwetenschap
  In dit onderzoek is bekeken of er een effect bestaat van grammaticale en spellingsfouten in nieuwsberichten op de beoordeling van de geloofwaardigheid van nieuwsberichten op een 7-puntsschaal door Nederlandssprekende ...
 • Schie, A.A.K. van (2018-08-01)
  Bachelor Taalwetenschap
  A short grammar sketch of the Shiwilu language, with a focus on the syntax.