Beleidsnetwerken ontrafeld: de strijd tegen apartheid. Een onderzoek naar hoe Nederlandse anti-apartheidsbewegingen gestalte gaven aan het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van de anti-apartheidskwestie in Zuid-Afrika in de jaren zeventig en tachtig.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat het concept Multilevel Governance, zoals geïntroduceerd door de pioniers Marks en Hooghe, centraal: het blootleggen van de beleidsnetwerken is dus het voornaamste doel. Het bestudeerde terrein is het buitenlandse mensenrechtenbeleid van Nederland. Hier zijn bij uitstek allerlei niet-statelijke actoren actief, die niet genegeerd kunnen worden. De apartheidskwestie in Zuid-Afrika is een zeer goede casus op dit terrein om te bestuderen. In deze periode zorgde de verbinnenlandisering van de buitenlandse politiek voor de totstandkoming van een omvangrijk netwerk van NGO’s. In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe drie NGO’s; de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, het Komitee Zuidelijk Afrika en Werkgroep Kairos, gestalte gaven aan het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van de anti-apartheidskwestie door middel van hun beleidsnetwerk. Twee momenten uit de jaren zeventig en tachtig staan daarbij centraal, namelijk de totstandkoming van de Sanctiewet en het Zuidelijk Afrika Programma Partij Kiezen 1981.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation