Word je minder geloofd als je minder goed te verstaan bent?: De invloed van een verstoord spraaksignaal op de geloofwaardigheid van een boodschap.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzocht wat het effect is van de moeilijkheid van het verwerken van spraak op de geloofwaardigheid van een boodschap. De spraak van opgenomen, voorgelezen triviastellingen werd verstoord door middel van het wegfilteren van frequenties van het spraaksignaal. Het spraaksignaal werd mild, zwaar of niet verstoord. Moedertaalsprekers van het Nederlands hebben de verstoorde triviastellingen beoordeeld op geloofwaardigheid en op verstaanbaarheid. Op basis van eerdere literatuur die stelt dat een moeilijk te verwerken spraaksignaal negatievere beoordelingen tot gevolg heeft werd verwacht dat slechter verstaanbare triviastellingen als minder geloofwaardig beoordeeld zouden worden dan beter verstaanbare triviastellingen. De resultaten lieten zien dat alle drie de condities significant van elkaar verschilden wat betreft verstaanbaarheid, maar dat geen van de condities significant van elkaar verschilden wat betreft geloofwaardigheid. Het huidige onderzoek heeft al met al geen effect gevonden van moeilijk te verwerken spraak op de geloofwaardigheid van een boodschap.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren