De asymmetrie van mobiliteit - hoe het paspoort de mate van mobiliteit bepaalt

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek vergelijk ik het visumbeleid van zes verschillende landen om een duidelijker beeld te scheppen van de asymmetrie betreffende mobiliteit veroorzaakt door visumbeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre bestaat er een asymmetrie in de verdeling van mobiliteit tussen mensen met verschillende nationaliteiten, en wat kan er door de Europese Unie worden gedaan om deze mobiliteitsongelijkheid te verkleinen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van bestaande literatuur en cijfers uit de Passport Index van Arton Capital. Op de hoofdvraag kan worden geantwoord dat er sprake is van een grote ongelijkheid betreffende de mobiliteit van mensen. Een volledige verklaring voor de mobiliteitsongelijkheid kan echter niet precies worden geformuleerd. Het is een ingewikkelde ontwikkeling waarbij er in ieder land verschillende factoren zijn voor het ontstaan van het beleid. Het visumbeleid is in ieder onderzocht land anders en er kan dus niet gemakkelijk een gemeenschappelijke oorzaak worden gevonden voor de mobiliteitsongelijkheid. Maar als al het beleid goed wordt onderzocht lijkt het er wel op dat de verschillende soorten beleid een gemeenschappelijke factor hebben, namelijk het bevorderen van de belangen van het eigen land.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen