Een Taalkundige Toetsing van het Nieuwe Inburgeringsbeleid.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2020-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderwerp van dit scriptieonderzoek is de taalkundige toetsing van het nieuwe inburgeringsbeleid. Dit beleid is in 2018 gepresenteerd door minister Koolmees en de grootste vernieuwing met betrekking tot het voorgaande beleid betreft een persoonlijk inburgeringsplan voor inburgeraars waarin per inburgeraar een inburgeringsplicht wordt bepaald, alsmede de route en tijd waarbinnen ze dit moeten halen. Deze drie onderdelen worden vastgesteld door het meten van een aantal aspecten die invloed zouden hebben op het verwerven van het Nederlands als tweede taal. In deze studie wordt de taalwetenschappelijke ondersteuning van dit beleid onderzocht door aan de hand van een literatuurstudie en interviews met taalwetenschappers te analyseren welke factoren van belang zouden zijn voor de tweede-taalverwerving en hoe deze factoren getoetst zouden kunnen worden. De resultaten van de studie laten zien dat er veel verschillende (samenhangende) factoren zijn die het taalverwervingsproces beïnvloeden, waarvan motivatie, sociale factoren en kennis van andere talen de belangrijkste lijken te zijn. Factoren lijken op meerdere manieren getoetst te kunnen worden, waarbij er veel afhangt van de kundigheid van de intake-medewerkers. Daarnaast komt er ook uit de interviews naar voren dat flexibiliteit en tussentijds evalueren van groot belang zijn. Het beleid kan, volgens dit onderzoek, voorzichtig als positief worden aangemerkt, maar er zal veel van de uitvoering afhangen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren