De Fluency Theory vs het esthetische ‘Aha!’

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2018-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een wereld waarin reizen toegankelijker wordt en online boekingen als warme broodjes over de toonbank gaan, is content marketing belangrijk voor de reisbranche. Reisblogs zijn een slim middel om consumenten te overtuigen van het bezoeken van een bestemming. Blogverhalen worden als betrouwbaar gezien en werken overtuigend. Om de gedragsintentie van consumenten om de bestemming te bezoeken te bevorderen, is het waardevol om deze verhalen op een juiste manier in te zetten. In dit onderzoek is gericht op esthetische waardering, mentale verbeelding, ervaren narratieve transportatie en attitude als factoren die de gedragsintentie beïnvloeden. Twee contrasterende theorieën zijn tegenover elkaar gezet: de Fluency Theory en de theorie van het esthetische ‘Aha!’. Er is getracht te onderzoeken wat de meest positieve invloed heeft: een vlotte tekstverwerking (Fluency) of een niet-vlotte tekstverwerking (‘Aha!’). Om deze tekstverwerkingsdynamieken te stimuleren zijn in vier reisblogs over de bestemming Mozambique de schrijfstijl (beeldendheid) en de inhoud (voorspelbaarheid) gemanipuleerd. Verondersteld was dat een hoge beeldendheid en voorspelbaarheid een vlotte tekstverwerking zou bewerkstelligen en andersom. Het experiment was een online vragenlijst waaraan 138 proefpersonen deelnamen. Elke proefpersoon kreeg één tekstversie te zien. De gedragsintentie van de lezer nam toe door het lezen van de blog. De inzet van reisblogs door reisorganisaties blijkt daarmee een verdienstelijk middel om hun reizen te promoten. De invloed van een reisblog op de gedragsintentie is daarnaast groter wanneer de lezer vooraf niet bekend is met de bestemming. Verder zorgden hoog voorspelbare blogs voor meer esthetische waardering. Door de gevonden positieve verbanden, is het waarschijnlijk dat hoog voorspelbare blogs mogelijk ook bijdragen aan het bevorderen van de gedragsintentie van de lezer. Er is deels een antwoord gevonden op de onderzoeksvraag. Dit onderzoek vormt een aanloop voor vervolgonderzoek naar toepassingen van beide theorieën in een tekst en de invloed van blogteksten om bepaalde doelen te bereiken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren