Het effect van feedback op de leesvaardigheid van kinderen uit groep 3

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het leesniveau van kinderen op de basisschool gaat achteruit. Dit heeft te maken met de huidige kwaliteit van het leesonderwijs. Door de hoge werkdruk onder leerkrachten, kan er niet voldoende tijd aandacht worden besteed aan de individuele begeleiding van leerlingen en het geven van feedback tijdens het lezen. Dit onderzoek gaat in op de inzet van een computergestuurd systeem met een automatische spraakherkenner ter bevordering van het technisch lezen in groep 3. Dit programma dient ter aanvulling van de leerkracht. Er is gekeken naar de effectiviteit van drie verschillende feedbackvormen om te bepalen welke het meest effectief is voor gebruik met dit programma. Door middel van een Tweeweg ANCOVA is gekeken naar de verschillen tussen de scores van de posttest voor de verschillende feedbackvormen. Hierbij is geen significant verschil gevonden. De score op de pretest bleek echter wel een significante voorspeller voor de score op de posttest, waardoor de toetsen als betrouwbaar kunnen worden beschouwd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren