Duurzame ruimtelijke ordening in Kampen; Een analyse over het gebruik van de tweede laag van het meerlaagsveiligheid concept in stedelijke gebieden

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ondanks dat overstromingen in Nederland niet vaak voorkomen, is het noodzakelijk om hier ten alle tijden op voorbereid te zijn. Een overstroming kan namelijk leiden tot vele slachtoffers en enorme economische schade, zoals recentelijk in delen van Limburg is gebleken. De kans op overstromingen zal in de toekomst kunnen toenemen door de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling. Tegelijkertijd zullen de consequenties van een overstroming toenemen door urbanisatie. Nederland heeft door de jaren heen de waterveiligheid voornamelijk gewaarborgd door preventieve maatregelen te treffen, in de vorm van onder andere dijken en dammen. Een alternatief kan gevonden worden in de ruimtelijke ordening. Door de ruimtelijke inrichting te gebruiken, kunnende gevolgen van een overstroming beperkt worden. Binnen het Nederlandse overstromingsrisicobeheer geldt dit alternatief als de tweede laag van het meerlaagsveiligheid concept, genaamd ‘duurzame ruimtelijke ordening’. Binnen dit onderzoek wordt om die reden ingegaan op de bijdrage die maatregelen binnen de tweede laag kunnen leveren aan het beperken van het overstromingsrisico in stedelijke gebieden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de manier waarop deze maatregelen kunnen worden toegepast binnen de integrale gebiedsontwikkeling en hoe de beleidsvorming eruit zou moeten zien. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de casus Kampen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen