Vriend of Collega? Hoe Werknemers online Grenzen stellen tussen Werk en Privé.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Omdat social media tegenwoordig alom aanwezig is in de samenleving vervagen de grenzen tussen privéleven en zakelijk leven steeds meer. Door Facebook kunnen zowel zakelijke- als privé relaties meer te weten komen over iemands persoonlijke informatie. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe men online omgaat met deze vervagende grenzen en hoe men op sociale netwerk sites de grenzen tussen zakelijk en privé managet. Verwacht wordt dat mensen die een hoge mate van zelf-verificatie nastreven en hun zakelijk- en privé leven integreren open boundary management gedrag vertonen. Dat wil zeggen dat ze online geen onderscheid maken tussen werk- en privé relaties. Daarnaast wordt verwacht dat mensen die een hoge mate van zelf-verificatie nastreven en hun zakelijk- en privé leven segmenteren audience boundary management gedrag vertonen. Deze personen maken ook online een onderscheid tussen zakelijk en privé en zullen colle! ga’s va ak niet op hun sociale netwerk profielen toelaten. Een vragenlijst over Facebook gebruik en de scheiding tussen zakelijk- en privéleven is door 200 Nederlanders met een fulltime of parttime baan ingevuld. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen verband is tussen de mate van zelf-verificatie en de vertoning van het open- of audience boundary management gedrag. Wel is gebleken dat de mate van integratie of segmentatie invloed heeft op het gedrag. Mensen die hun zakelijk- en privéleven integreren zullen sneller collega’s accepteren op Facebook en dus open boundary management gedrag vertonen. Mensen die een voorkeur hebben voor het gescheiden houden van werk en privé, en dus segmenteren, zullen eerder audience boundary management gedrag vertonen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren