Het vinden van een gebalanceerd voedingspatroon is een hele puzzel.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2019-06-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Overgewicht is een maatschappelijk probleem geworden, waarvan we met zijn allen willen voorkomen dat het nog verder groeit. Om de stijging te reduceren kan de overheid verschillende aanpakken hanteren. Eén daarvan is het opstellen van een campagne waarbij gebruik wordt gemaakt van metaforen. Bij metaforen gaat het erom dat een concept wordt begrepen in termen van een ander concept. Ofwel, eigenschappen van een brondomein worden gereflecteerd op een doeldomein. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat metaforen een persuasieve werking hebben. Op deze manier kunnen metaforen eraan bijdragen dat mensen hun gedrag aanpassen, ook op gebied van hun gezondheid. Een metafoor kan verschillende functies hebben, deze functies heten samen de reasoning devices. Hieronder vallen de volgende onderdelen; probleem uitleggen, oorzaken benoemen, moreel oordeel vellen en mogelijke oplossingen bieden. Maar hoe worden verschillende metaforen omtrent overgewicht en het voorkomen ervan eigenlijk ontvangen door mensen? Naar deze vraag is onderzoek gedaan door het houden van een sessie met twee focusgroepen. In de focusgroepen is verkend hoe zes verschillende metaforen geïnterpreteerd werden en wat volgens de respondenten de verwachte effectiviteit was. In de focusgroepen kwamen bij de meeste metaforen veel wisselende interpretaties naar voren. Hieruit kan worden opgemaakt dat het voor de respondenten lastig was om het bron- en doeldomein te herkennen en aan elkaar te verbinden. Bovendien hadden metaforen waar veel wisselende interpretaties mogelijk waren ook een lage verwachte effectiviteit wat betreft het voorkomen van overgewicht. Bij één metafoor werden het bron- en doeldomein herkend en waren er geen wisselende interpretaties. Daarnaast had deze metafoor een hoge geschatte effectiviteit. Het lijkt dus dat het kunnen herkennen van het bron- en doeldomein van invloed is op hoe een metafoor wordt ontvangen en beoordeeld. Sleutelwoorden: Metaforen, reasoning devices, bron- en doeldomein
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren