De Invloed van Unusual Routines Een descriptief onderzoek naar het verkrijgen van inzicht in de aard van unusual routines binnen Nederlandse gemeenten.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de relatie tussen Nederlandse gemeenten en hun burgers niet optimaal is. Daarvoor wordt een variëteit aan mogelijke redenen aangedragen, maar een achterliggende oorzaak wordt niet beschreven. Het vinden van een oorzaak is echter noodzakelijk om de relatie te verbeteren. Binnen commerciële organisaties bleek het bestaan van het concept unusual routines te zorgen voor interne problemen. In dit onderzoek wordt dit concept toegepast op gemeenten. Het doel van dit onderzoek is dan ook het verkrijgen van inzicht in het concept van unusual routines binnen Nederlandse gemeenten dat zal leiden tot een aanzet voor het vinden van oplossingen voor de problemen die ontstaan. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag gesteld: In hoeverre kan inzicht in de aard van unusual routines binnen Nederlandse gemeenten een aanzet geven tot een bijdrage aan het verbeteren van de relatie tussen de Nederlandse overheid en burgers? Unusual routines zijn hierin systematische, maar geaccepteerde fout in het systeem die leiden tot problemen. Om een antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvraag zijn interviews met 16 telefonisch- en baliemedewerkers uitgevoerd bij acht verschillende gemeenten in het oosten en zuiden van Nederland. De analyse van de antwoorden laat zien dat er unusual routines bestaan binnen gemeenten die voor gemeentelijke medewerkers leiden tot lastige situaties met burgers. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat unusual routines een van de oorzaken kunnen zijn van de problemen in de relatie tussen de gemeente en burger. Echter, in dit onderzoek is slechts een inzicht verkregen in het bestaan. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit inzicht daadwerkelijk kan worden omgezet in concrete oplossingen, wat uiteindelijk zal leiden tot een verbeterde relatie tussen gemeente en burger.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren