Sociale uitsluiting en de metro van Sint-Petersburg

Keywords
Thumbnail Image
Date
2016-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mobiliteit is van groot belang in de hedendaagse vitale maatschappij. Dit maakt transport van groot belang. Naast het verplaatsen van mensen van punt x naar y, is transport ook een systeem dat de mogelijkheden van mensen kan vergroten of beperken op basis van waar zij wonen (Bertolini et al., 2006). Beperkingen in mobiliteit leiden tot lagere kansen op de arbeidsmarkt, sociale uitsluiting en verminderde persoonlijke en culturele ontwikkeling (Bertolini et al., 2006). Openbaar vervoer is wenselijk voor velen, maar vooral lagere inkomensgroepen lopen het risico op transport-gerelateerde sociale uitsluiting, omdat zij vaak niet de middelen bezitten om over een auto te kunnen beschikken (Lucas, 2010, p. 5; Kanter, 2015). Nieuwe investeringen in (openbaar) vervoer kunnen het risico op transport-gerelateerde sociale uitsluiting verkleinen (Bastiaanssen et al., 2013, p. 10). In dit onderzoek wordt getracht inzicht te krijgen in de samenhang tussen inkomen en metrobereikbaarheid in Sint-Petersburg – waar in 2020 een nieuwe metrolijn in gebruik zal worden genomen – en in hoeverre een transportontwikkeling invloed uitoefent op deze samenhang. Aan de hand van een theoretisch kader over sociale uitsluiting aangevuld met theorievorming over transport-gerelateerde sociale uitsluiting en theorievorming over bereikbaarheid is een GIS-analyse uitgevoerd om de metrobereikbaarheid van inkomensgroepen in Sint-Petersburg in kaart te brengen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen