Alle tieners zeggen "ja" tegen MDMA- De invloed van humor op de effectiviteit van bedreigende voorlichting over partydrugs.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-08-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gezondheidsvoorlichting wordt vaak niet opgevolgd door de ontvanger. Ontvangers reageren defensief op de boodschap om zichzelf te beschermen tegen negatieve gevoelens. In het huidige onderzoek is de invloed van humor op de effectiviteit van bedreigende gezondheidsvoorlichting onderzocht. De onderzoeksvraag luidde: In hoeverre kan humor het effect van dreigende gezondheidsvoorlichting vergroten? Er is een experiment opgezet waarbij proefpersonen een voorlichtingsboodschap (met sterke of zwakke dreiging en met of zonder humor) over partydrugs kregen voorgelegd met daarin dreigende informatie over partydrugsgebruik. De hypotheses werden in het huidige onderzoek niet bevestigd. Er werd wel bevestigd dat ontvangers van een voorlichtingsboodschap met sterke dreiging, een negatievere attitude ten opzichte van partydrugs hebben, een angstigere stemming hebben en een grotere mate van afbreuk van de boodschap hebben dan ontvanger! s van een voorlichtingsboodschap met zwakke dreiging. Boodschappen met humor zorgden voor een lagere mate van afbreuk van de boodschap door de ontvanger dan boodschappen zonder humor.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren