De superioriteit van het paarsgewijs beoordelen nader onderzocht: verschillen tussen paarsgewijs en individueel beoordelen bij taalvak- en niet-taalvakdocenten

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-06-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek zijn de verschillen tussen paarsgewijs en individueel beoordelen onderzocht in relatie tot betrouwbaarheid, cijfertoekenning en motieven van beoordelen. Daarnaast is het verschil in beoordelen tussen middelbareschooldocenten die een taalvak doceren (zoals Nederlands) en middelbareschooldocenten die geen taalvak doceren (zoals scheikunde) meegenomen. De participanten kregen óf het experiment met de paarsgewijze beoordelingsmethode óf het experiment met de individuele beoordelingsmethode. Bij de paarsgewijze beoordelingsmethode kregen de participanten steeds twee teksten naast elkaar te zien waarvan ze de beste moesten uitkiezen en bij de individuele beoordelingsmethode moesten de participanten aan individuele teksten een cijfer toekennen. Uit de resultaten bleek dat de variabiliteit bij de paarsgewijze beoordelingen verder uit elkaar lag dan bij de individuele. Dit is in strijd met eerder onderzoek. Ook bleek er een significante interactie te zijn tussen type methode, type docent en type commentaar en tussen type docent en type methode op de spreiding van de cijfers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren