Een onduldbare uitdaging. De bestrijding van de Nationaal Europese Sociale Beweging, 1953-1955.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nationaal Europese Sociale Beweging (NESB) was een in 1953 door oud-SS’ers opgerichte politieke organisatie die probeerde het nationaalsocialisme in een meer Europese vorm te doen herleven. Al in 1955 verklaarde de Hoge Raad de NESB verboden. Centraal in dit onderzoek staat de vraag waarom de Nederlandse staat het noodzakelijk achtte de partij, die zeer weinig aanhangers en financiële middelen had, toch op een dusdanige wijze te bestrijden dat deze actie uitmondde in een partijverbod. De NESB dient zodoende als casus om de bestrijding van politiek extremisme van door voormalige politieke delinquenten geleide partijen te duiden. Ik betoog dat de minister van Justitie en het Openbaar Ministerie de NESB niet hebben getracht te laten verbieden uit angst voor het (mogelijke) gevaar van de antidemocratische partij, maar vanwege de moreel-ethische opvatting dat de NESB de Nederlandse bevolking had ‘getart’. Ik bespreek vervolgens het problematische karakter van deze legitimering van een partijverbod.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation