Woningtoewijzing kwetsbare groepen. Een onderzoek naar de toepasbaarheid van Arnhemse procedure voor woningtoewijzing in de regiogemeenten Rheden en Westervoort

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gemeente Arnhem heeft een nieuwe procedure ontwikkeld waarmee woningen worden toegewezen aan kwetsbare personen. Deze procedure kan door de Arnhemse regiogemeenten worden overgenomen, daarom is de hoofdvraag van dit onderzoek: Hoe zijn de Arnhemse afspraken over woningtoewijzing aan kwetsbare groepen toe te passen binnen regiogemeenten Rheden en Westervoort. Gebruik makend van de kwalitatieve methode, zijn de ambtenaren van sociaal domein en volkshuisvesting en de woningcorporatie Vivare geïnterviewd. Gekeken naar de demografische kenmerken en de kenmerken van de woningmarkt in de regiogemeenten, valt op Rheden en Vivare deze afspraken graag willen maken. Echter, regiogemeente Westervoort is nog onzeker over de toepassing van de Arnhemse procedure. Reden voor deze onzekerheid is overbelasting in de gemeente en de toenemende werkdruk in de relatief kleine regiogemeente. Betere informatieuitwisseling zou kunnen zorgen voor meer bewustwording van de voordelen van de Arnhemse procedure in Westervoort. In Rheden is men bewust van de voordelen. Het vormen van de procedure staat inmiddels op de gemeentelijke agenda.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen