De invloed van cognitieve uitputting op de verwerking van online reclame.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de hedendaagse samenleving is sprake van een prestatiemaatschappij waarbij vermoeidheid steeds meer toeneemt (De Graaf, 2017). Verschillende wetenschappers hebben al vastgesteld dat deze vermoeidheid invloed heeft op de verwerking van traditionele reclame (Muraven & Baumeister, 2000; Vohs et al., 2005; Wheeler et al., 2006; Janssen et al., 2008). Echter, tegenwoordig is er een sterke toename in blootstelling aan online reclame (CBS, 2017). Dit onderzoek geeft daarom antwoord op de onderzoeksvraag: wat is de invloed van cognitieve uitputting op de verwerking van online reclames en wat voor gevolgen heeft dit voor de attitude en de koopintentie van de consument? Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er een experiment uitgevoerd bij 120 MBO scholieren van Gilde Opleidingen in Venray. Uit het huidige onderzoek blijkt dat cognitieve uitputting alleen invloed heeft op de manier van informatieverwerking. Mensen die cognitief uitgeput zijn zullen reclame eerder perifeer verwerken dan centraal verwerken. Er is geen ondersteuning gevonden voor de verwachting dat cognitieve uitputting invloed heeft op de motivatie om de informatie te verwerken, de attitude ten opzichte van de advertentie en de koopintentie van de consument. Er is ook geen ondersteuning gevonden voor de verwachte verschillen tussen een YouTube advertentie en een traditionele online banner.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren